Pukovnije HVO-a

 • Ante Bruno Bušić
 • ? domobranska pukovnija 'Ante Starčević' - Uskoplje
 • ? domobranska pukovnija 'Eugen Kvaternik' - Prozor
 • 1. domobranska pukovnija - Posušje
 • 40. domobranska pukovnija 'Ranko Boban' - Grude
 • 41. domobranska pukovnija 'Knez Branimir' - Čitluk
 • 42. domobranska pukovnija 'Rama' - Prozor
 • 50. domobranska pukovnija 'Knez Domagoj' - Čapljina
 • 55. domobranska pukovnija - Kupres
 • 56. domobranska pukovnija - Konjic
 • 57. domobranska pukovnija - Travnik
 • 79. domobranska pukovnija 'Kralj Tomislav' - Tomislavgrad
 • 81. domobranska pukovnija - Mostar
 • 82. domobranska pukovnija - Mostar
 • 83. domobranska pukovnija 'Mario Hrkač Čikota' - Široki Brijeg
 • 90. domobranska pukovnija 'Stjepan Tomašević' - Novi Travnik
 • 91. domobranska pukovnija 'Krsto Frankopan' - Novi Travnik
 • 93. domobranska pukovnija 'Nikola Zrinski' - Busovača
 • 94. domobranska pukovnija 'Stjepan Tomašević' - Novi Travnik
 • 96. vareška domobranska pukovnija 'Bobovac' - Višnjići
 • 97. domobranska pukovnija 'Hrvoje Vukčić-Hrvatinić' - Jajce
 • 101. domobranska pukovnija - Bihac
 • 106. domobranska pukovnija
 • 110. domobranska pukovnija - Usora
 • 111. domobranska pukovnija - Žepče
 • 201. domobranska pukovnija
 • 202. domobranska pukovnija